Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

O ZDROWIE I PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PEŁNOSPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNĄ OSÓB STARSZYCH

Warszawa– 23 czerwca 2008 r.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych, Warszawska Szkoła Zdrowia zapraszają na:

Konferencję Naukowo-Szkoleniową nt.
„O zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży oraz pełnosprawność psychofizyczną osób starszych”

Warszawa– 23 czerwca 2008 r.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, aula nr 4, ul. Rejtana 16, Warszawa

Udział w Konferencji jest bezpłatny

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca
prof. nzw. dr hab. Irena Celejowa

Sekretarz

mgr Krystyna Dołoszyńska

Członkowie

  • dr inż. Elżbieta Wierzbicka
  • dr inż. Joanna Kałuża
  • dr inż. Magdalena Górnicka
  • dr Iwona Duk
  • Joanna Tarlaga

Program Konferencji

10.00–10.15 – Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników
– prof. dr hab. inż. Jan Misiak,
JM Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

10.15–10.55 – Aktualna sytuacja demograficzna w Polsce i świecie
– dr. n.med. Katarzyna Szamotulska,
Instytut Matki i Dziecka

11,10–11.50 – Karmienie piersią, jako podstawa zdrowia człowieka,
– doc dr hab. n.med. Krystyna Mikiel-Kostyra,
Instytut Matki i Dziecka

12.00–12.40 – Problemy otyłości u dzieci i młodzieży w Polsce
– dr n.med. Anna Oblacińska,
Instytut Matki i Dziecka

12.50–13.30 – Zdrowotna i socjalna charakterystyka starości
– prof. dr hab. n.med. Wojciech Pędich,
Akademia Medyczna w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Gerontologii

13.40–14.20 – Prawidłowe żywienie jako element jakości życia w starszym wieku
– preferencje żywieniowe i bariery w opinii seniorów z Warszawy
– dr inż. Katarzyna Kozłowska,
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji – SGGW

14.20–15.00 – Przerwa obiadowa

15.00–15.30 – Dyskusja

15.30–15.55 – Podsumowanie Konferencji i wnioski
– dr n.med. Kazimierz Dragański,
Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

15.55–16.00 – Informacja o publikacji materiałów z Konferencji
i zakończenie Konferencji,
– prof. nzw. dr hab. Irena Celejowa

Uwaga: Przerwy 10-minutowe między referatami przeznaczone są na pytania i dyskusję po każdym wystąpieniu