Konferencja E-Mobilność: wyzwania, szanse i zagrożenia

Konferencja E-Mobilność: wyzwania, szanse i zagrożenia

21 wrzesień 2017 r.
gmach Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 w Warszawie

Konferencja „E-Mobilność: wyzwania, szanse i zagrożenia” organizowana jest przez Wydział Inżynierii i Zarządzania WSEiZ, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie odbędzie się 21 września 2017 r. w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 w Warszawie.

Cel konferencji

Celem Konferencji jest prezentacja wyników badań i wymiany doświadczeń naukowych dotyczących szeroko rozumianej e-mobilności. Organizatorzy liczą, że Konferencja i dyskusje jej towarzyszące, będą inspiracją do podejmowania oryginalnych badań w zakresie pojazdów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o charakterze utylitarnym.

Udział w konferencji

Do udziału w Konferencji zapraszamy środowiska naukowe, przedstawicieli przedsiębiorstw prowadzących transport miejski, przedsiębiorców branży motoryzacyjnej, reprezentantów firm zajmujących się projektowaniem, produkcją i serwisowaniem e-pojazdów oraz studentów uczestniczących w pracach kół naukowych.