Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJ-ART 2011

Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJ-ART 2011

ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU

13-16 września 2011 r. Zakopane

Zagadnienia

Element szczególny w otoczeniu będzie rozpatrywany w pięciu aspektach: jako forma w krajobrazie, detal urbanistyczny, architektoniczny, wnętrzarski i wzorniczy ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • Problematyka kształtowania dzieł architektonicznych i wzornictwo
 • Waloryzacja i rola estetycznego kształtowania otoczenia
 • Krajobraz kulturowy i problematyka jego ochrony
 • Kształtowanie żywej materii przyrodniczej
 • Sztuka tworzenia dzieł artystycznych i ich ekspozycja
 • Tworzenie dzieł sztuki i kształtowanie ich otoczenia
 • Ekspozycja elementów szczególnych w krajobrazie
 • Budowa form estetycznych
 • Percepcja wnętrz krajobrazowych
 • Przedstawienie obiektów artystycznych w przestrzeni publicznej – ich znaczenie i odbiór
 • Zwierzęta jako element szczególny w krajobrazie
 • Wpływ działalności człowieka na walory przyrodnicze i kulturowe

Udział w konferencji

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno specjalistów, ludzi nauki i sztuki z kraju i zagranicy, kształtujących przyszłych projektantów, jak i czynnie działających architektów i urbanistów, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, grafików i inny artystów sztuk plastycznych.

Konferencja przewidziana w formie dyskusji panelowej, podczas której przedstawione zostaną referaty. W trakcie konferencji odbędzie się wernisaż prac projektowych i artystycznych nauczycieli akademickich WSEiZ. Wystawę uzupełni ekspozycja wybranych prac studenckich. Ponadto prezentowane będą recenzowane prace multimedialne oraz zorganizowany plener artystyczny w wyniku, którego zostanie opracowana recenzowana publikacja.

Zgłoszone prace, po ocenie przez recenzentów, zostaną zakwalifikowane do przedstawienia w formie referatu, pokazu multimedialnego lub będą zaprezentowane na wystawie.

Referaty oraz zgłoszenia prac multimedialnych oraz artystycznych i projektowych na wystawę, zawierające imiona i nazwiska autorów, miejsce ich zatrudnienia, tytuł referatu oraz treść należy nadesłać w terminie do 28.02.2011 r. na adres konferencji lub pocztę elektroniczną na adres:

kraj-art2011@wseiz.pl.

Teksty prac zostaną ogłoszone w materiałach konferencyjnych (drukiem i w formie elektronicznej). Odpowiednio przygotowane wersje będą mogły być opublikowane w czasopiśmie naukowym WSEiZ.

Wymagania dotyczące formy referatów znajdują się na stronie internetowej WSEiZ www.wseiz.pl w zakładce konferencje.

Opłaty

Całkowity koszt uczestnictwa w konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1000 zł lub 1120 zł przy zakwaterowaniu w jednoosobowym. WZW „Zakopane” wydaje standardowe (7% VAT) faktury „za pobyt 13-16.09.2011r.” z dopiskiem konferencja „KRAJ -ART”. Przy życzeniu wypisania przez WZW „Zakopane” faktury „za udział w konferencji” obowiązuje dopłata 150 zł z uwagi na wyższy podatek (VAT 23%).

Uczestnicy mogą dokonywać w/w wpłat w terminie do 31.08.2011 r. na konto:

Wojskowy Zespół Wypoczynkowy „Zakopane”
34-111 Kościelisko, ul. St. Nędzy Kubica 101

Bank PEKAO S.A. Nr 67 1240 4748 1111 0000 4875 8372

z dopiskiem „KRAJ-ART. 2011” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Wniesienie opłaty za udział w konferencji „KRAJ-ART” upoważnia do czynnego udziału w równolegle odbywającej się konferencji „ARCHBUD” pt.: „Problemy współczesnej architektury i budownictwa” i „EKOMILITARIS” pt.: „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”.