III Studencka Konferencja Naukowa

III Studencka Konferencja Naukowa

SPOŁECZNO-EKONOMICZNO-PRZYRODNICZE ASPEKTY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Uczelniane Koło Naukowe Ekologów, Koło Naukowe Stosowanej Ekologii Roślin, Naukowe Koło Geologiczne oraz Koło Naukowe Turystyki Ekologicznej
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy współudziale Kampinoskiego Parku Narodowego

Zapraszają na III Studencką Konferencję Naukową pt.:
„Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju”