II Konferencja Dolnośląski Dom Energooszczędny i Odnawialne Źródła Energii

II Konferencja Dolnośląski Dom Energooszczędny i Odnawialne Źródła Energii

Wrocław, 08-09 listopada 2013 r.

Organizatorzy: Agencja Reklamowa Wigor, Wydział Architektury i Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania reprezentował:
Doc. dr inż. arch. Janusz Marchwiński
Temat wystąpienia: Wybrane problemy wprowadzania pasywnych rozwiązań energooszczędnych w miejskich budynkach wielorodzinnych