Ekologiczne problemy XXI wieku

Ekologiczne problemy XXI wieku

12 grudnia 2008 r.

Rosyjski Ośrodek Kultury, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oraz Międzynarodowa Akademia Ekologii I Bezpieczeństwa Egzystencji w Sankt Petersburgu

zorganizowały w dniu 12 grudnia 2008 roku w siedzibie
uczelni przy ul. Rejtana 16 międzynarodową konferencję pt.

EKOLOGICZNE PROBLEMY XXI WIEKU
pod patronatem
JM Rektora WSEiZ prof.dr hab.inż Jana Misiaka
Prezesa MAEiBE prof.dr hab.Olega Rusaka

Konferencję otworzyli uroczyście JM Rektor WSEiZ J. Misiak i Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury Siergiej Skaczko