Energooszczędne technologie w budownictwie

Projektowanie energooszczędne

Specjalność

Partnerzy merytoryczni:

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONU

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Specjalność Energooszczędne technologie w budownictwie w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Energooszczędne technologie

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ ENERGOOSZCZĘDNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE?
Jesteś osobą, która spogląda w przyszłość i chcesz tworzyć budowle, które odpowiadają wyzwaniom energooszczędności i ochronie środowiska, to specjalność Energooszczędne technologie w budownictwie jest stworzona dla Ciebie.


PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU
Jako absolwent tej specjalności zdobędziesz umiejętności z zakresu:

  • wyboru rozwiązań projektowych, planistycznych, marketingowych i prawnych związanych z koniecznością oszczędzania energii i ochroną środowiska według praw i przepisów obowiązujących w UE,
  • zasad współczesnego budownictwa energooszczędnego, w tym systemom pasywnym oraz systemom aktywnym,
  • nowych technologii takich jak: lekkie obudowy aluminiowe, architektura słoneczna, obudowy z modułów fotowoltaicznych, budynki z rekuperacją powietrza wentylowanego, budynki z aktywnym wspomaganiem chłodzenia energią PS,

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE
Zdobędziesz również wiedzę z:

  • podstaw techniki termografii w diagnozowaniu cieplnym obiektów wraz ze wspomagającymi programami komputerowymi, certyfikacji energetycznej budynku, zasady sporządzania świadectwa energetycznego
  • fizyki budowli oraz w ramach zagadnień funkcjonalnym i technologicznym, w celu zapewnienia wewnątrz budynków odpowiedniego komfortu użytkowania oraz ochrony przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe)

Materiały do izolacji termicznej i akustycznej

Podstawy urbanistyki

Budownictwo energooszczędne – auditning i termomodernizacja

Organizacja i sterowanie produkcją

Komunikacja

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia


Praca przejściowa

Logistyka w przedsiębiorstwie

Fizyka budowli

Planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan

Podstawy mostownictwa

Efektywność inwestycji budowlanych

Niekonwencjonalne źródła energii

Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

Podstawy budownictwa podziemnego

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyki

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU (trzy przedmioty z sześciu)

Architektura polska

Finanse przedsiębiorstwa

Socjologia środowiska

Historia sztuki

Prawo autorskie

Planowanie miast

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU BUDOWNICTWO

Język angielski

Wychowanie fizyczne

Historia architektury

Prawo gospodarcze

Technologia informacyjna

Prawo budowlane


Ekologia

Matematyka

Chemia

Mechanika ogólna

Statystyka

Fizyka

Metody obliczeniowe

Materiały budowlane

Geometria wykreślna

Grafika inżynierska

Budownictwo ogólne

Geodezja

Wytrzymałość materiałów

Mechanika budowli

Hydraulika i hydrologia

Ekonomika budownictwa

Konstrukcje betonowe

Fizyka budowli

Mechanika gruntów i fundamentowanie

Konstrukcje metalowe

Budownictwo komunikacyjne

Technologia i organizacja budowy

Kierowanie procesem inwestycyjnym

Instalacje budowlane

Konstrukcje drewniane

Konstrukcje murowe i zespolone

Seminarium dyplomowe