ZOSTAŃ MAGISTREM SZTUKI PO ARCHITEKTURZE WNĘTRZ W WSEIZ!

ZOSTAŃ MAGISTREM SZTUKI PO ARCHITEKTURZE WNĘTRZ W WSEIZ!

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania otrzymała POZYTYWNĄ OPINIĘ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ DLA WNIOSKU O NADANIE WYDZIAŁOWI ARCHITEKTURY UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA  KSZTAŁCENIA  NA KIERUNKU „ARCHITEKTURA WNĘTRZ” NA POZIOMIE STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM. W związku z powyższym Uczelnia planuje od października 2015 r. uruchomienie studiów drugiego stopnia na ww. kierunku, kończących się tytułem MAGISTRA SZTUKI.

Zgoda MNiSW na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Architektury wnętrz, Wzornictwa, Architektury, a w wyjątkowych przypadkach również innych kierunków pokrewnych, zawierających kształcenie projektowe i plastyczne.

Program kształcenia na Architekturze wnętrz na poziomie studiów II stopnia został zaprojektowany w sposób umożliwiający przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia samodzielnej i zespołowej pracy artystyczno-projektowej obejmującej następujące obszary aktywności:

opracowywanie projektów wnętrzw przestrzeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej;

opracowywanie projektów mebli i sprzętów funkcjonujących w strefie najbliższego otoczenia człowieka zarówno w odniesieniu do wnętrz mieszkalnych, jak i wnętrz użyteczności publicznej;

opracowywanie projektów wystaw oraz imprez okolicznościowych i artystycznychw odniesieniu do przestrzeni zamkniętych (wnętrza ekspozycyjne, handlowe, itp.), jak i otwartych (miejsca rekreacji, miejsca komunikacyjne, reprezentacyjne, otwarte obiekty sportowe;

wraz ze sporządzaniem stosownej dokumentacji obejmującej wszystkie fazy projektu.

W programie zadbano o zapewnienie studentom możliwości rozwijania tzw. miękkich umiejętności, wzmacniających pozycję studenta na rynku pracy i sprzyjających ogólnemu rozwojowi.

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

– firmach architektonicznych i developerskich;

– pracowniach projektowych;

– firmach produkcyjnych;

– hurtowniach artykułów wyposażenia wnętrz;

– firmach organizujących wystawy;

– firmach organizujących imprezy okolicznościowe i artystyczne

– oraz do zakładania własnych firm projektowych.

Wartościowym wsparciem procesu przygotowania studentów i absolwentów do wymagań rynku pracy będzie możliwość uczestniczenia w funkcjonującym od lutego 2015 roku unikatowym przedsięwzięciu – cyklu wydarzeń Archistarter, którego Uczelnia jest gospodarzem i patronem. Są to cyklicznie i bezpłatnie organizowane warsztaty z udziałem m.in. architektów i architektów wnętrz, firm konsultingowych i trenów biznesu, producentów sprzętu i materiałów wyposażeniowych, których celem jest ułatwienie startu zawodowego studentom i absolwentom architektury wnętrz, wzornictwa i architektury poprzez dodatkowy rozwój kompetencji zawodowych i tzw. kompetencji „miękkich” oraz autentyczny kontakt z praktykami i nawiązanie sieci kontaktów.

Udostępnij wpis:

25 czerwca 2015