Zmiana zasad realizacji zajęć w semestrze zimowym

Zmiana zasad realizacji zajęć w semestrze zimowym

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej WSEiZ od dnia 10 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady realizacji zajęć w semestrze zimowym r.a. 2021/2022. Serdecznie prosimy wszystkich Państwa o sprawdzanie rozkładów zajęć przed kolejnymi zjazdami.

Zasady realizacji zajęć dla Wydziału Architektury:

– zajęcia prowadzone na kierunku Architektura na semestrach V i VII oraz na wszystkich semestrach pozostałych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia: Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Budownictwo, Wzornictwo do końca semestru odbywać się będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

– zajęcia prowadzone na kierunku Architektura na semestrach I i III studiów pierwszego stopnia oraz na wszystkich semestrach studiów drugiego stopnia od dnia 10 stycznia 2022 r. prowadzone będą w formie stacjonarnej (miejsce i termin realizacji zajęć jest zgodny z obowiązującymi rozkładami).

Zasady realizacji zajęć dla Wydziału Inżynierii i Zarządzania:

– dokładne informacje o sposobie prowadzenia poszczególnych form zajęć (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia terenowe) na kierunkach: Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Ochrona Środowiska, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zdrowie Publiczne dostępne są w rozkładach zajęć Wydziału Inżynierii i Zarządzania.

Udostępnij wpis:

17 grudnia 2021