ZMARŁ PROF. JAN DOJLIDO

ZMARŁ PROF. JAN DOJLIDO

IMG 7342

Z wielkim żalem informujemy, że zmarł ceniony i wieloletni wykładowca WSEiZ, prof. dr hab. inż. Jan Dojlido. Pogrzeb odbędzie się 20 sierpnia 2018 na Cmentarzu Komunalnym Północnym na Wólce Węglowej w sali B.

Szczere wyrazu współczucia Najbliższym składają Rektor, Prezydent i Senat Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Prof. Jan Dojlido urodził się w 1930 r w Inowrocławiu. Studia ukończył w 1957 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 1968 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Uwieńczeniem kariery naukowej było otrzymanie w 1983 r. tytułu profesora.

Wykładał na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Brack w Libii, Politechnice Radomskiej oraz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania od początku istnienia Uczelni (1995 r.). Profesor był także członkiem Senatu WSEiZ.

Do najbardziej znanych pozycji książkowych Profesora należy wydana w 1995 r. „Chemia wód powierzchniowych”. Książka została wydana także w Wielkiej Brytanii.

Profesor Jan Dojlido był aktywnym członkiem wielu organizacji krajowych i zagranicznych, m.in. służył jako ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wielokrotnie nagradzany, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Obszerniejsza biografia Prof. Jana Dojlido znajduje się tutaj.

W imieniu własnym oraz władz Uczelni Pana Profesora pożegnał Prezydent WSEiZ prof. dr hab. inż. Jan Misiak (tekst pożegnania).

Udostępnij wpis:

14 sierpnia 2018