Zmarł prof. Dionizy Biało

Zmarł prof. Dionizy Biało

Z żalem informujemy, że 22 lutego 2022 r. w wieku 82 lat zmarł dr hab. inż. Dionizy Biało, prof. nzw., nauczyciel akademicki na Wydziale Mechatronik Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Inżynierii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Prof. Dionizy Jan Biało był specjalistą z zakresu metalurgii proszków, technologii sprzętu precyzyjnego i elektronicznego i trybologii. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn o specjalności budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 2002, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zużycie tribologiczne kompozytów na osnowie stopów aluminium otrzymanych z proszków. W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie swą wiedzą dzielił się ze studentami od 2011 r.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dniu 4 marca, o godzinie 10.00, w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach.

W imieniu Władz WSEiZ oraz całej społeczności Uczelni składamy Rodzinie Zmarłego szczere wyrazy współczucia.

mechanika

Udostępnij wpis:

4 marca 2022