ZMARŁ DR INŻ. STANISŁAW RUTKOWSKI

ZMARŁ DR INŻ. STANISŁAW RUTKOWSKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 02.07.2021 r. zmarł dr inż. Stanisław Rutkowski.

Żegnamy cenionego, wieloletniego nauczyciela akademickiego Wydziału Architektury WSEiZ, który w naszej Uczelni od 2000 r. wychował wiele pokoleń architektów krajobrazu.

Jako wybitny specjalista w zakresie architektury krajobrazu dr Rutkowski miał znaczący wpływ na kształt kierunku w naszej Uczelni, m.in. poprzez zaangażowanie w jego tworzenie, a także pełnioną przez wiele lat funkcję pełnomocnika Dziekana ds. jakości na kierunku Architektura Krajobrazu.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 14 lipca, o godz. 10 w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Warszawie (Pyry), po której nastąpi odprowadzenie urny na miejscowy cmentarz.

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Rektor, Prezydent, Senat oraz Społeczność Akademicka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

 

Udostępnij wpis:

8 lipca 2021