"ZŁOTOKŁOS: MIASTO OGRÓD – 100 LECIE ISTNIENIA" wystawa prac konkursowych studentów

Wystawa
Szanowni Państwo,

Już 15 czerwca zapraszamy do Złotokłosu, gdzie w ramach obchodów 100-lecia miasta odbędzie się wyjątkowa wystawa prac konkursowych studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „ZŁOTOKŁOS: MIASTO OGRÓD – 100 LECIE ISTNIENIA” został zorganizowany przez Gminę Piaseczno i Bibliotekę Publiczną w Piasecznie, we współpracy z WSEiZ.

Studenci mieli za zadanie stworzyć koncepcję zagospodarowania fragmentu przestrzeni publicznej Złotokłosu, uwzględniając historyczny kontekst miejsca oraz elementy projektowania krajobrazowego, które wzmacniają lokalną tożsamość. Projekty miały odzwierciedlać całokształt historycznego rozwoju Złotokłosu, wnikliwie analizując jego urbanistyczne i historyczne uwarunkowania, a także współczesne oczekiwania mieszkańców.

Przedmiot prowadzony był pod okiem dr Anny Piętocha oraz mgr. inż. Piotra Kalbarczyka.

Kryteria oceny prac konkursowych obejmowały:

  1. Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych.
  2. Jakość powiązań komunikacyjnych i przestrzennych oraz spójność koncepcji z otoczeniem.
  3. Wykorzystanie i wkomponowanie istniejących elementów otoczenia i zieleni, a także różnic w ukształtowaniu terenu.
  4. Pomysłowość proponowanych rozwiązań urbanistycznych, funkcjonalnych i architektonicznych, wraz z prawidłowym zdefiniowaniem problematyki obszaru oraz jego historycznego otoczenia.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy i wspólnego świętowania tego wyjątkowego jubileuszu!
Link do wydarzenia na FB

Udostępnij wpis:

13 czerwca 2024