ZESPÓŁ WYKŁADOWCY WSEiZ LAUREATEM KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO

ZESPÓŁ WYKŁADOWCY WSEiZ
Zespół wykładowcy WSEiZ, mgr. inż. arch. kraj. Jakuba Botwiny zajął trzecie miejsce w studialnym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Bielsku-Białej.

Konkurs organizował bielski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie urzędu miejskiego. Jego celem było wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym.

Zespół autorski:

  • mgr inż. arch. Stanisław Botwina – projektant /obiekty kubaturowe, układ urbanistyczny
  • mgr inż. arch. kraj. Jakub Botwina – projektant /układ urbanistyczny, założenia programowe, kompozycja szaty roślinnej

Trzecią nagrodę przyznano za:

  • przemyślany i zdyscyplinowany układ funkcjonalny,
  • prawidłowe powiązanie elementów centrum przesiadkowego z układem komunikacyjnym i właściwe wykorzystanie ich miastotwórczej roli.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem:

Udostępnij wpis:

1 czerwca 2021