Żegnamy prof. Witolda Wernera

Żegnamy prof. Witolda Wernera
Z ogromnym smutkiem informujemy, że społeczność akademicką WSEiZ opuścił kolejny wybitny architekt – prof. Witold A. Werner.

Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się 29 grudnia 2022 r., o godzinie 12.00, w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach.

Najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym składają Rektor, Prezydent, Senat, Studenci oraz Pracownicy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Prof. dr hab. inż. arch. Witold A. Werner z WSEiZ związany był od 2000 r. Przez niemal dwadzieścia lat pracy na Uczelni, nie tylko dzielił się swoją wiedzą z kolejnymi pokoleniami architektów, ale także miał ogromny wpływ na kształt Wydziału Architektury. W laudacji, wygłoszonej na cześć prof. Wernera, podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020, gdy Profesor żegnał się z Uczelnią Pan Prezydent prof. dr hab. inż. Jan Misiak przytoczył poniższe słowa:

Od początku pracy zawodowej w 1954 r. prof. dr hab. inż. arch. Witold A. Werner wykazywał wybitne zaangażowanie w rozwój teorii i wdrażanie ekonomicznych rozwiązań inwestycji budowlanych. W pierwszych 20. latach pracy zaprojektował m.in. 7 fabryk mebli, wyróżniających się właśnie ekonomiką rozwiązań. W następnych 40 latach pracował w instytucie, który obecnie nosi nazwę Instytutu Rozwoju Miast oraz jako nauczyciel akademicki w Politechnice Warszawskiej oraz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W latach 80. Profesor był członkiem Komisji ds. Reformy Gospodarczej i kierował zespołem decydującym o losie kilkuset wstrzymanych inwestycji. W latach 1994-1997 czynnie uczestniczył w komercjalizacji biur projektowych i przedsiębiorstw budowlanych. Szczególną aktywność naukową i społeczną wykazał po 1989 r. Jako prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa zorganizował pierwszą w Polsce Warszawską Radę Dyrektorów, skupiającą 270 szefów największych firm, której celem było wprowadzanie pierwszych rynkowych zasad gospodarczych, i która stała się prekursorem i współtwórcą Konfederacji Pracodawców Polskich (obecnie „Pracodawcy RP”).
Przez 8 lat był Sekretarzem Naukowym Komitetu Naukoznawstwa PAN, a 16 lat V-ce przewodniczącym Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN. W IRM przez 20 lat pełnił funkcję redaktora Kwartalnika Naukowego „Problemy Rozwoju Miast”, reprezentując Instytut na posiedzeniach Komisji Sejmowych poświęconych problemom inwestycyjnym. Zasiadał w Państwowej Radzie Nieruchomości, a także w Komisji Nagród do oceny wybitnych osiągnięć twórczych oraz Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień i licencji zawodowych. W Polskim Związku Pracodawców Budownictwa był propagatorem powołania CERTYFIKATU DEWELOPERA i od 1999 roku przewodniczył jego Kapitule. będąc też członkiem Kapituły Najlepszego Kierownika Budowy oraz Kapituły Diamenty Polskiej Infrastruktury.
Od 1992 r. prowadził własną firmę wspomagającą inwestorów jednocześnie będą rzeczoznawcą budowlanym w specjalności architektonicznej obejmującej projektowanie, „recognised european valuer”.
Profesor Werner był także wspaniałym dydaktykiem, nie tylko prowadził wykłady z ekonomiki projektowania inwestycji, ale także wypromował ponad 100 inżynierów i 5 doktorów oraz recenzował wiele wniosków habilitacyjnych i profesorskich. Spod ręki Profesora wyszło ponad 300 publikacji, w tym kilkanaście książek, m.in. wyróżniona i wielokrotnie wznawiana „Zarządzanie w procesie inwestycyjnym” oraz znanym „Raportem o stanie inwestycji”.


Zawsze dowcipny, serdeczny i pomocny. Strata Pana Profesora to kolejna luka nie do zapełnienia w społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Udostępnij wpis:

22 grudnia 2022