Żegnamy prof. Henryka Zimnego

Żegnamy prof. Henryka Zimnego

Z ogromnym smutkiem informujemy, że 19 lutego 2022 r., w wieku 94 lat, zmarł prof. dr hab. inż. Henryk Zimny – wybitny biolog i specjalista w zakresie ekologii, profesor nauk przyrodniczych, nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Pożegnanie Pana Profesora odbędzie się w dniu 11 marca o godz. 13.00 na Cmentarzu Parafialnym w Milanówku.

Najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym składają Rektor, Prezydent, Senat, Studenci oraz Pracownicy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Profesor Henryk Zimy pracę zawodową rozpoczął jeszcze, jako student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na prośbę ówczesnego Dziekana Wydziału prof. dr. Józefa Motyki Pan Profesor objął stanowisko asystenta w Katedrze Systematyki i Geografii Roślin. W 1951 r. ukończył studia z zakresu botaniki na UMCS następnie w 1962 r. w swojej Alma Mater zdobył stopień naukowy doktora nauk biologicznych natomiast w 1976 r. uzyskał tytuł profesora nauk przyrodniczych. W 1956 r. zawodowo związał się z Warszawą, gdzie podjął pracę w Katedrze Ekologii na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW. Po likwidacja Katedr przeniósł się na Wydział Ogrodniczy, gdzie pracował aż do września 1998 r. Przez 23 lata Profesor Zimny kierował tam Instytutem Ochrony Środowiska, którego był organizatorem. W roku 1998 Pan Profesor podjął pracę w Wyższej Szkole Ekologii Zarządzania. Z naszą Uczelnią związany był aż do przejścia na zawodową emeryturę w 2015 r.

Dorobek naukowy Pana Profesora to kilkaset publikacji naukowych ogłoszonych w licznych czasopismach krajowych i zagranicznych, materiałów kongresowych i wiele wydawnictw książkowych, w tym publikowanych przez Oficynę Wydawniczą WSEiZ. Dorobek dydaktyczny to tysiące studentów w kilku uczelniach, wielu dyplomantów i ponad 800 słuchaczy studiów podyplomowych.

W długim okresie aktywności naukowo-dydaktycznej prof. Henryk Zimy otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym m.in.: Krzyż Kawalerski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi.

Oprócz pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej Profesor Zimny wiele czasu poświęcił działalności społecznej. Przez 11 lat był Prezesem Zarządu Ligii Ochrony Przyrody, członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska oraz uczestniczył w pracach kilku komitetów PAN.

W 2001 roku, na łamach wydawanego przez WSEiZ miesięcznika Wiadomości Uczelniane ukazał się wywiad z Panem Profesorem, w którym powiedział „… po 50 latach pracy naukowo-dydaktycznej , wielu moich znajomych uważa, że jestem człowiekiem sukcesu. Ja jednak myślę, że mogłem osiągnąć znacznie więcej dla nauki i dobra kraju.”

Jesteśmy dumni, że część swojego życia zawodowego prof. Henryk Zimny poświęcił pracy w Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

ochrona środowiska

Udostępnij wpis:

7 marca 2022