ŻEGNAMY PROF. DR. HAB. INŻ. JANUSZA PALĘ

ŻEGNAMY PROF. DR. HAB. INŻ. JANUSZA PALĘ

IMG 7342

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Pala ceniony nauczyciel akademicki, wieloletni członek Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, który przez ponad 20 lat pracy w naszej Uczelni z wielkim zaangażowaniem przekazywał studentom swoją wiedzę i doświadczenie.

Szczere wyrazy współczucia Najbliższym składają Rektor, Prezydent, Senat oraz cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Prof. Janusz Pala urodził się w 1934 r w Będzinie (Zagłębie Dąbrowskie). Miejsce urodzenia, jak stwierdza w artykule opublikowanym na łamach kwartalnika WSEiZ pt. Wiadomości Uczelniane miało znaczący wpływ na dokonany przez niego wybór kierunku studiów, które ukończył w 1958 r. na Wydziale Rolnym – Nasiennictwo w Akademii Rolnej w Moskwie. Stopień naukowy doktora (1965 r.), a następnie doktora habilitowanego (1972 r.) prof. Pala uzyskał w Polsce, w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Zwieńczeniem kariery naukowej prof. Janusza Pali był tytułu naukowy profesora zwyczajnego nauk rolniczych, który otrzymał w roku 1999 z rąk Prezydenta RP.

Prof. Pala wykładał i pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji m.in. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Akademii Podlaskiej (Wydział Rolniczy, Instytut Agronomii), Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej; Katedra Biologii i Higieny) czy Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej oraz oczywiście w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Aktywnie działał, jako członek zespołu kierunków studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych Państwowej Komisji Akredytacyjnej III kadencji.

Doświadczenie, jakie prof. Pala zdobył podczas długoletniej kariery naukowo-badawczej zaowocowało powstaniem wielu interesujących książek i artykułów naukowych dotyczących mutagenezy roślin, radiobiologii, problematyki zrównoważonego rozwoju oraz skutków oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko.

„Żeglowanie po oceanie wiedzy może być jedna z najwspanialszych przygód w życiu człowieka” pisał prof. Pala we wspomnianym wyżej artykule w Wiadomościach Uczelnianych. Zapraszamy Państwa do krótkiej lektury niniejszego artykułu.

Udostępnij wpis:

1 grudnia 2020