ZAJĘCIA ONLINE W WSEiZ

ZAJĘCIA ONLINE W WSEiZ

IMG 7342


Uwaga Studenci WSEiZ,
w związku z decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o odwołaniu zajęć dydaktycznych oraz ograniczeniu bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami,
rozpoczynamy zdalny sposób realizacji zajęć dydaktycznych do czasu przywrócenia tradycyjnych form kształcenia.

Aktualnie w chmurze edukacyjnej WSEiZ udostępnione zostały materiały dydaktyczne dla studentów poszczególnych kierunków studiów, z podziałem na semestry.

Prosimy aby postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w materiałach poszczególnych wykładowców. Ponadto, niektórzy nauczyciele już teraz proponują spotkania z wykorzystaniem Internetu,
prosimy o stosowanie się do ich instrukcji.

Link do materiałów oraz indywidualny login i hasło zostały wysłane na adres email każdego studenta (prosimy o śledzenie skrzynek mailowych oraz folderu SPAM). Studentów, którzy nie otrzymali
powyższych informacji prosimy o kontakt mailem z Dziekanatem właściwego Wydziału (Wydział Architektury: dziekanata@wseiz.pl; Wydział Inżynierii i Zarządzania: dziekanati@wseiz.pl).

Udostępnione materiały obejmują swoim zakresem zajęcia, które planowo powinny odbyć się w dniach 14–25.03.2020 r. Tym samym przypominamy, że okres ten nie jest czasem wolnym od nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć będą na bieżąco przekazywane przez chmurę edukacyjną WSEiZ, portal Wirtualna Uczelnia lub drogą mailową.

W przypadku przedłużenia terminu odwołania zajęć w tradycyjnej formie, o dalszej formie pracy zdalnej poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Przypominamy, że WSEiZ oferuje następujące metody kształcenia online:

Wybór formy pracy zdalnej należy do indywidualnej decyzji wykładowcy.

Studentów, którzy jeszcze nie aktywowali konta Office365 (mailing z linkiem do potwierdzenia konta rozsyłany był na początku semestru. Jeżeli konto nie zostało aktywowane przez 30 dni aktualnie jest zablokowane) prosimy o kontakt z Działem Obsługi Informatycznej WSEiZ na adres e-mail ci@wseiz.pl.

Udostępnij wpis:

17 marca 2020