Zawód na A - ruszyła druga tura ankietowania

Zawód na A
1 lutego rozpoczęła się druga tura ankietowania w badaniu – Zawód na A.

Zawód na A to projekt badawczy, którego tematem jest kondycja psychiczna osób studiujących oraz wykładających architekturę na polskich uczelniach. Z pomocą zespołu badawczego, złożonego ze specjalistów i specjalistek w dziedzinie socjologii i psychologii (Maciej Frąckowiak, Joanna Plewko, Max Bielecki) zostanie przygotowane badanie, a następnie sporządzony raport. Będzie on zawierał analizy zebranych danych, a także wnioski i rekomendacje, które mogą posłużyć w podejmowaniu decyzji i wprowadzaniu pozytywnych zmian na wydziałach architektury w Polsce.

Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie Akademickie WAPW, z pomocą Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydziałowej Rady Samorządu, Koła Naukowego Rysunku i Koła Naukowego Architektury Kryzysu Klimatycznego. Jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Główne cele i sposoby realizacji projektu:

  • rzetelna diagnoza obecnej kondycji psychicznej w środowisku akademickim architektury;
  • otwarcie dyskusji o ww. temacie, m.in. poprzez publikację raportu oraz organizację dyskusji i spotkań wykładowych ze specjalistami z zagranicy;
  • profilaktyka i wspieranie studentów oraz wykładowców w kryzysie, poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnej w kanałach społecznościowych.

 

Link do badania: https://linktr.ee/zawod.na.a

 

 

Udostępnij wpis:

1 lutego 2024