ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II STOPNIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II STOPNIA

„Studia techniczne należą do trudnych kierunków, jednak ich ukończenie gwarantuje nadal pewien prestiż społeczny i uznanie. Według statystyk GUS-u aktualnie inżynierowie należą do najbardziej pożądanej grupy zawodowej na rynku pracy” – czytamy w najnowszym numerze poradnika Praca.pl.

Jeśli posiadasz masz tytuł zawodowy inżyniera – zapisz się na Zarządzanie i Inżynierię Produkcji II stopnia.

Oferujemy specjalności:

Uwaga!

Warunki przyjęć na studia II-go stopnia kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

– wymagany tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister lub równoważny,

– kierunki ukończonych studiów: techniczne i ekonomiczne,

– w przypadku absolwentów kierunków innych niż Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rektor może określić dodatkowe wymagania i zasady uzupełniania efektów uczenia się,

– jeśli ubiegasz się o przyjęcie na studia II-go stopnia od semestru letniego (od marca), a w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskałeś/uzyskałaś kompetencji inżynierskich (nie posiadasz dyplomu ukończenia studiów inżynierskich) możesz ukończyć studia trzy semestralne drugiego stopnia, kończące się tytułem zawodowym magistra,

– jeśli nie posiadasz dyplomu ukończenia studiów inżynierskich a chciałbyś/chciałabyś ukończyć studia drugiego stopnia kończące się tytułem zawodowym magistra inżyniera, możesz zostać przyjęty na studia II-go stopnia od semestru zimowego (od października), po określeniu dodatkowych wymagań i zasad uzupełnienia efektów uczenia się. W powyższym wypadku studia mogą być wydłużone o dodatkowy semestr i/lub mogą być wyznaczone różnice programowe.

Zainwestuj w swoje wykształcenie!

Więcej na temat kierunku znajduje się tutaj.

Udostępnij wpis:

31 stycznia 2019