ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - II STOPIEŃ W WSEIZ

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - II STOPIEŃ W WSEIZ

IMG 7342


WSEiZ jest jedną z trzech uczelni w Polsce, oferujących studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji!

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kształci inżynierów-menedżerów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Osoby, które ukończyły studia, poza specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami, potrafią łączyć aspekt ekonomiczny i technologiczny z aspektem środowiskowym.

Wydział Zarządzania dba o wysoką jakość kształcenia i rozwija narzędzia, służące jej podnoszeniu dzięki, czemu absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale będzie też cennym pracownikiem w branży usługowej – wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstwa.

Więcej o kierunku:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Rekrutacja On-Line

studia zarządzanie i inżynieriia produkcji
kierunek zarządzanie i inżynieriia produkcji

Udostępnij wpis:

2 lutego 2021