Zaproszenie na wykład „Lekkie przegrody budowlane – materiały, zastosowanie oraz właściwości”

Wykład
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty pt.: „Lekkie przegrody budowlane – materiały, zastosowanie oraz właściwości”, wykład poprowadzi pan mgr inż. Piotr Korycki, reprezentujący firmę PRUSZYŃSKI Sp. z o. o.

Wykład odbędzie się 21 listopada (wtorek) o godzinie 17:10.

  • Stacjonarnie: w sali 25 (w budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16)

Zawartość merytoryczna:

  • krótkie wprowadzenie o firmie PRUSZYŃSKI Sp. z o. o.
  • co to są lekkie przegrody budowlane
  • podział
  • właściwości
  • zakres stosowania

Piotr Olgierd Korycki urodził się w Warszawie. Ukończył Politechnikę Warszawską. Od wczesnych lat życia zawodowego skoncentrowany na problematyce lekkiej obudowy. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak m. in.: wdrażaniem wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania, współpracą z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą oraz wparciem technicznym. Ponadto jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej oraz prezentacji na konferencjach naukowych poświęconych tematyce lekkiej obudowy.
Od ponad 15 lat związany z firmą PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. jako Pełnomocnik Zarządu d/s Wdrożeń. W maju 2018r. został powołany przez Walne Zgromadzenie na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. Wyrastał w rodzinie o tradycjach patriotycznych i inżynierskich. Dziadek absolwent Politechniki w Berlinie o specjalizacji drogi i mosty, Ojciec pracownik naukowy, jeden z współtwórców polskiej szkoły lekkiej obudowy. Nie pozostało to bez wpływu na to, że przykłada ważną rolę nie tylko do spraw technicznych, rozwoju wyrobu budowlanego, ale także do, tzw. patriotyzmu technicznego, tj. do propagowania polskiej myśli technicznej oraz polskich wyrobów budowlanych w kraju i za granicą.

 

Udostępnij wpis:

15 listopada 2023