ZAPROSZENIE NA INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

2022/2023

Rektor i Senat Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
mają zaszczyt zaprosić na Uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2022/2023.
Uroczystość odbędzie się 5 października 2022 r. o godzinie 11.00 w gmachu Uczelni przy ul. Rejtana 16.

W związku z uroczystością w dniu 5.10.2022 r. administracja WSEiZ będzie czynna w godzinach 08.00–10.30
Obecność studentów I roku studiów stacjonarnych jest obowiązkowa. Wszystkie zajęcia zostają tego dnia odwołane. 

 

Program uroczystości:

  • Wprowadzenie Sztandaru Uczelni
  • Hymn państwowy
  • Otwarcie Uroczystości przez Założyciela Uczelni Prezydenta WSEiZ prof. dr. hab. inż. Jana Misiaka
  • Przemówienie inauguracyjne JM Rektor dr Moniki Madej, prof. WSEiZ
  • Immatrykulacja studentów
  • Wręczenie nagród i wyróżnień
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
  • Wykład inauguracyjny Prof. dr hab. arch. Ewy Kuryłowicz pt.ARCHITEKTURA_ARCHITEKTKA_ARCHITEKT
  • Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia

inauguracja""

Udostępnij wpis:

20 września 2022