Zaproszenie do udziału w konferencji WAPW

WAPW
Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zapraszamy do udziału w drugiej międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt.: Redefining Cities in View of Climatic Changes

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 r.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań związanych ze zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami oraz problematyką zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnych klimatycznie aspektów urbanistycznego i architektonicznego kształtowania miasta.

Interdyscyplinarne działania polegają na stworzeniu platformy wymiany badań i doświadczeń różnych dyscyplin naukowych oraz branż dla projektowania i wdrażania rekomendowanych rozwiązań w inwestycjach miejskich.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w zakładce Nauka.

Link do formularza rejestracyjnego.

Udostępnij wpis:

23 listopada 2023