Zaprojektuj upominek z okazji prezydencji Polski w Radzie UE

Szanowni Studenci kierunku Wzornictwo, Architektura, Architektura Wnętrz! W dniu 22 kwietnia 2024 r. został ogłoszony konkurs na projekty upominków dla polityków i urzędników instytucji Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich z okazji prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, przypadającej na okres od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

Organizatorem konkursu, na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Konkurs jest skierowany m. in. do studentów kształcących się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunkach, na których jest realizowany program studiów w zakresie wzornictwa przemysłowego, w szczególności takich jak wzornictwo, grafika, malarstwo, architektura, sztuka nowych mediów i innych kierunków projektowych, a także ich absolwentów, którzy do dnia 31 grudnia 2024 roku nie ukończą 30. roku życia.

Prowadzony jest w czterech kategoriach, a laureaci, w każdej z nich otrzymują nagrodę finansową w wysokości 7 000 złotych brutto.

Ostateczny termin nadsyłania formularzy zgłoszeń upływa z dniem 24 maja 2024 r.

Brief jest dostępny tutaj: BRIEF

Regulamin konkursu jest dostępny tutaj: REGULAMIN

Szczegółowe informacje

Udostępnij wpis:

7 maja 2024