Zaprojektuj ekomural, który ozdobi ścianę WSEiZ

Ekomural
Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w szóstej odsłownie konkursu „Świat oczami młodych”.

W 2022 r. konkurs przeszedł ze skali mikro do skali marko, a w jego ramach powstały murale dotyczące bioróżnorodności. W tym roku konkurs kontynuowany jest w nowej wersji, a tematem 6. edycji są zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów w Polsce.

Zapraszamy Was do zaprojektowania ekomurali, które mogą stać się częścią WSEiZ. Będą one codziennie kształtowały ekologiczną świadomość naszej społeczności. Staną się inspiracją do ekozmian. Przesłaniem murali musi być temat zagrożonych gatunków.

Nadesłane prace oceni komisja konkursowa złożona z ekspertów oraz przedstawicieli organizatora. Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości do 15 000 zł na realizację.

Zadanie konkursowe polega na:

  • wyborze ściany, na której powstanie mural,
    • w celu wyboru ściany, prosimy o kontakt z Działem Marketingu WSEiZ (marketing@wseiz.pl lub/i pr@wseiz.pl, ul. Olszewska 12, pokój 37)
  • przygotowaniu od 1 do 3 projektów ekomurali, które mogą zostać zrealizowane na wskazanej ścianie.

Projekt może być pracą indywidualną lub grupową, a tematyka prac powinna ściśle wiązać się z tematyką zagrożonych gatunków.

Termin rejestracji projektów: 28 kwietnia 2023 roku.

Więcej o konkursie: oczamimlodych.pl/o-konkursie

Realizacje z ubiegłej edycji konkursu: oczamimlodych.pl/realizacje

ekomural

Udostępnij wpis:

16 lutego 2023