WARSZTATY MALARSKIE DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ W KLAUDYNIE-LASKACH

WARSZTATY MALARSKIE DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ W KLAUDYNIE-LASKACH

laski 041Czternastu studentów Wydziału Architektury naszej Uczelni wzięło udział w warsztatach malarskich, które odbyły się podczas pleneru malarskiego grupy artystów malarzy w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ w Klaudynie-Laskach. Warsztaty, które trwały od 07.10.2013 r. do 11.10.2013 r. prowadziła grupa dziewięciu artystów malarzy.

ARTYŚCI MALARZE PROWADZĄCY WARSZTATY:

Balcerzak Alojzy

Więcej o artyście: http://balcerzak.org/pejzaz2.htm

Błaszczak Janusz

Więcej o artyście: http://www.artinfo.pl/?pid=artists&id=110864&lng=1

Dziopak Maria

Więcej o artyście: http://www.artinfo.pl/?pid=artists&id=17490&lng=1

Majewska Justyna

Osowska Ewa Karolina

Pitera Aleksandra – komisarz warsztatów

Pitera Andrzej

Więcej o artyście: http://www.andrzejpitera.pl/

Rutkowski Wojciech

Więcej o artyście: http://obrazyrutkowski.pl/

Syta Karol

Wojnarowicz Renata

Więcej o artyście: http://www.artinfo.pl/?pid=events&sp=relation&id=13547&lng=1

14 listopada br. o godz. 18.00 w Galerii Wydziału Architektury WSEiZ mieszczącej się gmachu Uczelni przy ul. Rejtana 16 w Warszawie odbędzie się uroczyste zakończenie warsztatów połączone z wystawą i wernisażem prac powstałych podczas pleneru.

Prace studenckie, które powstaną na warsztatach, prezentowane będą również na wystawie podczas uroczystego spotkania świąteczno-noworocznego organizowanego cyklicznie w grudniu każdego roku w WSEiZ. Wszystkie obrazy wystawione na wystawie zostaną poddane licytacji w ramach świątecznej aukcji charytatywnej prac studentów WSEiZ, która organizowana jest już od trzech lat na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Bliznem Jasińskiego.

Fundusze na materiały malarskie zapewniła Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zaliczenia praktyki studenckiej oraz otrzymają wpis do Suplementu, dotyczący uczestnictwa w warsztatach i wystawie.

1. W uroczystym otwarciu pleneru w dniu 7 pażdziernika br. udział wzięli: Rektor WSEiZ doc. dr Monika Madej, Prezydent WSEiZ prof. dr hab. inż. Jan Misiak, Dziekan Wydziału Architektury WSEiZ doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz, Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Architektury WSEiZ dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska.

2. Drugi dzień warsztatów malarskich i pierwsze prace już na ukończeniu.

W warsztatach biorą udział studentki i studenci Wydziału Architektury WSEiZ: Dorota Behnke (kierunek: Architektura Krajobrazu), Paulina Dąbrowska (kierunek: Architektura), Agata Głownia (kierunek: Architektura Wnętrz), Weronika Meszyńska (kierunek: Architektura), Anna Modzelewska (kierunek: Architektura), Monika Muzykiewicz (kierunek: Architektura Wnętrz), Jolanta Radzka (kierunek: Architektura Wnętrz), Monika Sotomska (kierunek: Architektura), Milena Suchodolska (kierunek: Architektura Krajobrazu), Agata Umińska (kierunek: Architektura), Agata Wiśniewska (kierunek: Architektura), Michał Birecki (kierunek: Architektura Krajobrazu), Jerzy Trojanowski (kierunek: Architektura Krajobrazu) oraz Kamil Urbański (kierunek: Architektura).

3. Kolejny dzień warsztatów malarskich za nami. Artyści malarze Alojzy Balcerzak i Andzej Pitera przy pracy nad nowymi obrazami. Studenci Wydziału Architektury WSEiZ pod czujnym okiem swoich mistrzów malują kolejne obrazy na aukcję charytatywną.

4. Ostatni dzień warsztatów malarskich. Nareszcie wyszło słońce zza chmur. Ostatnie korekty i przyszedł czas na podsumowanie pięciodniowej pracy artystów malarzy ze studentami. Wspólne zdjęcie z Panią Rektor WSEiZ doc. dr Moniką Madej, która razem z Panią Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Architektury WSEiZ dr inż. Małgorzatą Leszczyńską-Domańską zamknęły plener malarski w Klaudynie-Laskach.

Udostępnij wpis:

2 lipca 2013