ZALECENIA DLA STUDENTÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ ORAZ ZALICZEŃ I EGZAMINÓW W WSEiZ

ZALECENIA DLA STUDENTÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ ORAZ ZALICZEŃ I EGZAMINÓW W WSEiZ

IMG 7342

Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne społeczności akademickiej WSEiZ w trakcie wrześniowej poprawkowej sesji egzaminacyjnej oraz semestru zimowego 2020/2021 prosimy o zapoznanie się z
zaleceniami dla studentów i nauczycieli akademickich w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas zajęć oraz zaliczeń i egzaminów w WSEiZ.

 1. Na zajęcia/zaliczenie/egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia/zaliczenie/egzamin nie powinny przebywać osoby postronne inne niż studenci i pracownicy.
 3. Odległości między stanowiskami dydaktycznymi powinny wynosić co najmniej 1,5 m.
 4. Na zajęcia/zaliczenie/egzamin nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych.
 5. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć/zaliczenia/egzaminu.
 6. W przerwie między zajęciami/zaliczeniami/egzaminami studenci mogą spożywać przyniesione przez siebie produkty i napoje.
 7. W czasie przerwy w zajęciach/zaliczeniach/egzaminach można opuścić budynek, w którym odbywają się zajęcia/zaliczenie/egzamin lub przebywać na jego terenie, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.
 8. Czekając na wejście na zajęcia/zaliczenie/egzamin studenci powinni zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos.
 9. Pracownicy i studenci podczas zajęć muszą mieć założoną osłonę na usta i nos (maseczkę jednorazową lub wielokrotnego użytku, przyłbicę w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 10. W przypadku zaliczeń i egzaminów studenci po zajęciu miejsc w sali, w której będzie odbywało się zaliczenie lub egzamin, mogą zdjąć osłony na usta i nos.
 11. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta, należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
 12. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia/zaliczenie/egzamin uczestnicy powinni umyć dokładnie ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je lub założyć rękawiczki.
 13. Preparat do dezynfekcji zapewnia Uczelnia.
 14.  

  Ponadto przypominamy podstawowe fakty O COVID-19.

  COVID-19 jest chorobą wywołaną przez nowy szczep koronawirusa SARS-CoV-2. Akronim powstał z „CO” – korona, „VI” – wirus, a „D” – choroba. Na początku choroba ta była określana jako „nowy koronawirus 2019” lub „2019-nCoV”.

  Wirus wywołujący COVID-19 jest nowym wirusem powiązanym z tą samą rodziną wirusów, co ciężki ostry zespół oddechowy (SARS), bliskowschodni zespół oddechowy (MERS) i niektóre rodzaje przeziębienia (koronawirusy alfa – NL63 i 229E oraz beta – HKU1 i OC43).

  Najczęstsze objawy mogą obejmować gorączkę, kaszel i duszność, rzadziej nieżyt nosa i gardła, utratę węchu i smaku. W cięższych przypadkach infekcja może powodować śródmiąższowe zapalenie płuc z utrudnionym oddychaniem. Czasami może prowadzić do śmierci. Objawy są podobne do grypy lub przeziębienia, chorób które są znacznie częstsze niż COVID-19. Dlatego wymagane jest testowanie w celu potwierdzenia lub wykluczenia czy dana osoba choruje na COVID-19.

  Wirus jest przenoszony przez bezpośredni kontakt z kroplami wydzieliny dróg oddechowych zakażonej osoby (generowanymi przez kaszel i kichanie). Osoby mogą również ulec zakażeniu. poprzez dotknięcie najpierw powierzchni skażonych wirusem, a następnie twarzy (np. oczu, nosa, ust). Wirus wywołujący COVID-19 może przetrwać na powierzchni przez kilkadziesiąt godzin, ale proste środki dezynfekujące mogą go dezaktywować.

  Najbardziej zagrożone ciężkim przebiegiem choroby są osoby starsze oraz z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca i choroby serca. Ponieważ jest to nowy wirus, wciąż nie wiadomo, jak on wpływa na dzieci i młodzież.

  Nie ma obecnie dostępnej szczepionki przeciwko COVID-19. Leczenie choroby jest objawowe, podobnie jak infekcje grypopodobne. Prace nad skutecznymi lekami przeciwwirusowymi trwają, prowadzonych jest kilka badań klinicznych.

  Podobnie jak w przypadku innych infekcji dróg oddechowych, takich jak grypa lub przeziębienie, środki ochrony zdrowia publicznego (codzienne działania zapobiegawcze) mają kluczowe znaczenie dla spowolnienia rozprzestrzeniania się choroby:

  • pozostawanie w domu w razie choroby,
  • zakrywanie podczas kaszlu lub kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chustką, którą po użyciu trzeba niezwłocznie wyrzucić,
  • częste mycie rąk wodą z mydłem,
  • czyszczenie często dotykanych powierzchni i przedmiotów.

   

  W przypadku wystąpienia objawów choroby COVID-19 należy:

  • zadzwonić bezzwłocznie do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej ( Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w M. St. Warszawie) i opowiedzieć o swoich objawach,
  • własnym środkiem transportu pojechać do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie należy korzystać ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób można narazić innych na zakażenie,
  • poinformować mailowo lub telefonicznie Rektorat Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie – e-mail: rektorat@wseiz.pl, telefon: +48 22 825 80 32.

  Aby wizyta w Uczelni była bezpieczna i komfortowa zarówno dla Państwa, jak i pracowników WSEiZ
  serdecznie prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych!

  Przypominamy też, że zalecenia dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, znajdują się także na
  stronie www.gov.pl/web/koronawirus.
  Odpowiedzi na pytania i wątpliwości możecie Państwo uzyskać również na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Udostępnij wpis:

4 września 2020