Zajęcia terenowe w Kampinoskim Parku Narodowym.

Zajęcia terenowe w Kampinoskim Parku Narodowym.

60% zajęć na kierunku Ochrona Środowiska stanowią ćwiczenia: audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe. Przykładem zajęć terenowych były te, realizowane z początkiem maja w ramach przedmiotu Monitoring środowiska na specjalności Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa. Zajęcia odbyły się w Kampinoskim Parku Narodowym pod czujnym okiem dr Danuty Pepłowskiej-Marczak. Studenci mieli okazję w praktyce zapoznać się z metodami pomiarów i obserwacji, które umożliwiają badanie stanu przyrody oraz pozwalają na prognozowanie zachodzących zmian.

Kampinoski Park Narodowy jest partnerem merytorycznym jednej ze specjalności na kierunku Ochrona Środowiska w WSEiZ. Został utworzony 16 I 1959 roku dzięki staraniom Jadwigi i Romana Kobendzów. Położony jest na Nizinie Środkowomazowieckiej, między lewym brzegiem Wisły a Bzurą, tuż przy północno-zachodnich rogatkach Warszawy. Powierzchnia parku wynosi 38 544,33 ha, z czego 72,40 ha przypada na Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach w woj. łódzkim. Wokół parku rozciąga się strefa ochronna. Celem powołania Kampinoskiego Parku Narodowego obok ochrony przyrody była ochrona pamiątek historii i kultury znajdujących się na terenie Puszczy Kampinoskiej. Położenie geograficzne puszczy przesądziło o tym, że jej dzieje są szczególnie związane z historią wojen i powstań, jakich los nie szczędził Polsce.

Danuta Pepłowska-Marczak, doktor nauk biologicznych, o specjalności ornitologia. Od lat prowadzi badania ekologiczne nad populacjami ptaków leśnych, w tym dziuplaków. Wyniki swoich prac, publikuje w czasopismach naukowych. Współpracowała z naukowcami zagranicznymi, często wspólnie prowadząc badania w ich krajach, np. na terenie Francji. Szczególnie wiele czasu poświęca na obserwacje ptaków leśnych oraz sów i lelka. Znacznie gospodarki leśnej oraz wszelkich form ochrony przyrody, w zachowaniu różnorodności ptaków leśnych, to temat, który szczególnie interesuje panią doktor. Dodatkowo Pani doktor jest ekspertem, przy ocenach oddziaływania działalności gospodarczej, w obszarach zurbanizowanych, na ptaki. Ulubione obszary obserwacji ptaków, to Puszcze Knyszyńska, Kampinoska oraz Napiwodzko-Ramudzka oraz Bałkany.

Udostępnij wpis:

25 maja 2022