OBRONY ONLINE W WSEIZ!

OBRONY ONLINE W WSEIZ!

IMG 7342


Za nami pierwsze „obrony” online!
Do grona inżynierów architektów z dyplomem WSEiZ⛑ dołączyli absolwenci, którzy swoje prace dyplomowe, jako pierwsi w Uczelni „obronili” online!

Wyzwania przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej, podjęła się komisja w składzie: prof. WSEiZ dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ dr inż. arch. Janusz Marchwiński.

Zagadnienia, na które studenci odpowiadali podczas „obrony” dotyczyły pracy dyplomowej oraz kierunku studiów. Pytania wylosowane zostały podczas egzaminu „na oczach studenta”.

Absolwentom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy na studia II-go stopnia do WSEiZ!

Udostępnij wpis:

4 maja 2020