Z DYPLOMEM INŻYNIERA I MAGISTRA INŻYNIERA ŁATWIEJ O PRACĘ!

Z DYPLOMEM INŻYNIERA I MAGISTRA INŻYNIERA ŁATWIEJ O PRACĘ!

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA KIERUNKÓW INŻYNIERSKICH W WSEIZ, DAJĄCYCH LEPSZE PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA!

Absolwenci kierunków ścisłych łatwiej zdobywają pracę niż ich rówieśnicy. Tak wynika z raportu Bilans Kapitału Ludzkiego 2012, który powstał przy współpracy PARP i Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odsetek bezrobotnych z dyplomem inżyniera jest dużo niższy niż ogół osób znajdujących się bez pracy w Polsce, np. odsetek bezrobocia wśród absolwentów budownictwa z ostatnich 10 lat to zaledwie około 5%.

Liczba pracujących absolwentów szkół wyższych z dyplomem inżyniera przekracza 76%, a pracujących osób z dyplomem magistra inżyniera jest ponad 85%! Zapisz się na studia w WSEIZ i dołącz do grona absolwentów poszukiwanych na rynku pracy!

Szerzej: MNiSW

Udostępnij wpis:

6 czerwca 2013