XXXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

OWiUB
Szanowni Państwo,

21 marca br., w Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom eliminacji okręgu warszawskiego XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Nagrodzono dziesięcioro uczniów. Wśród gości była obecna JM Rektor dr Monika Madej, prof. WSEiZ. Podobnie jak w ubiegłych latach nasza uczelnia była fundatorem nagród dla laureatów.

OWiUB jest olimpiadą tematyczną związaną z dziedziną wiedzy budowlanej. Powołana w 1987 roku, stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Cele Olimpiady:

  • tworzenie uczniom szkół budowlanych i wspomagającym ich nauczycielom warunków do sprawdzenia i porównania posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności w warunkach ogólnokrajowej rywalizacji
  • zwiększanie zainteresowania uczniów budownictwem i pogłębianiem wiedzy i umiejętności budowlanych
  • zwiększanie motywacji do samodzielnego zdobywanie wiedzy, szczególnie w zakresie nowych materiałów, technologii i konstrukcji
  • motywowanie uczniów i absolwentów do podejmowania doskonalenia zawodowego
  • lepsze przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach wyższych, szczególnie na kierunkach budowlanych
  • doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą
  • tworzenie miejsc i warunków do współzawodnictwa między uczniami i szkołami

Dziesiątka zwycięzców weźmie udział w centralnym etapie olimpiady, który odbędzie się w Bydgoszczy.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

https://www.olimpiadabudowlana.pl/

 

 

Udostępnij wpis:

28 marca 2024