XXX OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

XXX OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

IMG 7342

W dniu 31 marca w Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom zawodów II stopnia jubileuszowej XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Nagrodzono 20 uczniów szkół średnich. Sześciu najlepszych zawodników weźmie udział w zawodach centralnych (III stopnia) w Białymstoku w dniach 6-8 kwietnia br.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie po raz kolejny była jednym ze sponsorów nagród. Dziesięciu najlepszych uczniów otrzymało z rąk JM Rektor WSEiZ doc. dr Moniki Madej vouchery o wartości 2 tys. zł do wykorzystania w czasie studiów na naszej Uczelni, a kolejna dziesiątka otrzymała vouchery o wartości 1 tys. zł. 

Powołana w 1987 roku Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i jest olimpiadą tematyczną związaną z dziedziną wiedzy budowlanej. Patronat nad tym wydarzeniem sprawują: Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a szóstce najlepszych uczniów życzymy powodzenia w finale centralnym olimpiady.

Udostępnij wpis:

4 kwietnia 2017