XIX FESTIWAL NAUKI W WSEIZ

XIX FESTIWAL NAUKI W WSEIZ

IMG 7342

W dniach 19-27 września 2015 r. odbędzie się w Warszawie XVII Festiwal Nauki. Po raz kolejny w tym popularnonaukowym wydarzeniu weźmie udział Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Z tej okazji Uczelnia zaprasza na zajęcia warsztatowe oraz wykłady otwarte. Festiwal w WSEiZ będzie znakomitą okazją do tego, by odczarować naukę i stworzyć sytuację, w której naukowcy mogą spotkać się z szerszą publicznością i zarazić ją swoim entuzjazmem i wiedzą.

PROGRAM FESTIWALU NAUKI W WSEIZ:

1. Jak podzielić sferę wpływów? Badanie odległości oddziaływań konkurencyjnych

Wszystkie organizmy mają swoje terytorium, czyli teren, który zajmują stale lub okresowo. Im słabiej się poruszają, tym bardziej są wyczulone na punkcie swojej strefy wpływów. Wiele oddziaływań między organizmami jest uzależnionych od tego, czy zostanie przekroczona „cienka czerwona linia”. Niekiedy jej przekroczenie powoduje reakcję powolną, lecz nieubłaganą. Kiedy indziej, reakcja jest dramatyczna, choć wyraża się w niektórych tylko aspektach. Wszystkich, którzy chcą podejrzeć jak rośliny reagują na wygląd i zachowanie swoich sąsiadów zapraszamy na warsztaty.

Termin: sobota, 19 wrzesień 2015 r. – godzina 09:00

Czas trwania: 120 minut

Wykonawca: doc. dr Piotr Mędrzycki

Miejsce spotkania: ul. Klaudyńska 33, 05-080 Klaudyn-Laski koło Warszawy

2. Mieszkanie a nasze zdrowie, czyli co na nas czyha we własnym domu

W mieszkaniu przebywamy średnio ok. 60% doby. Zastanowimy się jak oddziałuje środowisko mieszkalne na nasze zdrowie? Pod uwagę brane będą szczególnie dzieci i osoby starsze co nie znaczy, że pozostałe grupy wiekowe zostaną pominięte. To właśnie w tym środowisku otaczają nas czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne, a wśród nich nawet żywe organizmy. Często nasze narządy zmysłów nie potrafią sygnalizować ich obecności (np. w przypadku tlenku węgla czy Radonu-222), a niektórych z nich nie jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem (bakterie, wirusy, zarodniki grzybów, roztocze kurzu domowego). Zatem jakie czynniki są szczególnie istotne w tym środowisku z punktu widzenia zagrożeń zdrowia? Jak możemy wpływać na pojawianie się ewentualnych zagrożeń zdrowotnych? Czym zatem są te zagrożenia? W jakim stopniu czynniki te szkodzą zdrowiu mieszkańców? Kiedy i dla kogo są one szczególnie niebezpieczne? Jak chronić się przed tymi zagrożeniami? Czy możemy zabezpieczyć się przed nimi? Postaramy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań w trakcie wprowadzającego w to zagadnienie wykładu, a potem podczas otwartej dyskusji, tak aby środowisko mieszkalne stało się przyjaznym dla naszego zdrowia.

Termin: poniedziałek, 21 wrzesień 2015 r. – godzina 17:00

Czas trwania: 60 minut

Wykonawca: dr inż. Irena Kosińska

Miejsce spotkania: ul. Rejtana 16, 02-516 Warszawa

3. Jak długo będziemy oglądać słonia – czyli dlaczego wymierają gatunki

Żyjemy w świecie w którym coraz szybciej ubywa gatunków. Wspólnie zastanowimy się czy są to procesy naturalne, czy jest za nie odpowiedzialny wyłącznie człowiek i jak długo będziemy mogli oglądać słonie, nosorożce czy goryle. Dlaczego w obecnym świecie tempo wymierania roślin i zwierząt przyśpiesza, a może jest to proces naturalny? Kiedy można uznać gatunek za wymarły i czy czasem nie czeka na nas tajemnicza niespodzianka. Podczas spotkania dowiecie się jak szybko ubywa gatunków na Ziemi, jakie procesy to regulują i kto jest za to odpowiedzialny. Ciekawostki oraz fakty z życia zwierząt pozwolą zrozumieć dlaczego niektóre z nich zniknęły z powierzchni Ziemi, a inne czeka nieunikniona zagłada: dlaczego wymarły dronty dodo?, dlaczego ludziom z kultury Clowis udało się w tak szybkim czasie spustoszyć tereny Ameryki Północnej?, co się stało na Hawajach po osiedleniu się tam człowieka?, dlaczego na Wyspie Wielkanocnej nie ma lasów?, do jakich metod posuwają się przemytnicy handlujący dzikimi gatunkami?. Na te i inne pytania spróbujemy wspólnie odpowiedzieć podczas spotkania.

Termin: wtorek, 22 wrzesień 2015 r. – godzina 17:00

Czas trwania: 90 minut

Wykonawca: dr Dawid Marczak

Miejsce spotkania: ul. Rejtana 16, 02-516 Warszawa

4. Terapia „szyta na miarę”

Dlaczego nie reagujemy jednakowo na zastosowane leczenie? Co sprawia że losy leków w naszych organizmach mogą się różnić? Czym może grozić nieuwzględnienie specyfiki naszego organizmu w toku leczenia? Czy terapia personalizowana stanie się codziennością „medycyny jutra”? Wykład połączony z dyskusją panelową pozwoli na zrozumienie genetycznych i pozagenetycznych uwarunkowań osobniczego zróżnicowania mechanizmów reakcji naszego organizmu na leczenie oraz konsekwencji tego zjawiska dla skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Wprowadzeni w podstawy tego interesującego zagadnienia zastanowimy się dlaczego zalecana standardowo dawka określonego leku u pacjentów o tej samej płci, wieku, masie ciała, kondycji ogólnej może niekiedy okazać się dawką zbyt niską, w innych przypadkach natomiast dawką zbyt wysoką, i co może z tego wynikać dla zdrowia pacjenta. Przeanalizujemy konsekwencje społeczne a także ekonomiczne nieuwzględniania osobniczej specyfiki reakcji na leki. Rozszyfrujemy tajemnicze symbole genów, enzymów, nośników i receptorów charakteryzujące indywidualny profil naszego organizmu, którego poznanie pozwala określić czy jesteśmy np. „szybkim”, czy też „wolnym metabolizerem” określonego leku i co to dla nas w praktyce oznacza.

Termin: piątek, 25 wrzesień, 2015 r. – godzina 17:00

Czas trwania: 90 minut

Wykonawca: doc. dr hab. Piotr Tomaszewski

Miejsce spotkania: ul. Rejtana 16, 02-516 Warszawa

Udostępnij wpis:

15 września 2015