XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Przestrzeń i architektura bez barier w teorii i praktyce"

Studencka Konferencja Naukowa

Instytut Techniczny, Koło Naukowe „Ad Quadratum” oraz Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw PPUZ w Nowym Targu serdecznie zapraszają do udziału w XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Przestrzeń i architektura bez barier w teorii i praktyce. Integracyjne działania w kierunku likwidacji barier architektonicznych i strukturalnych”.

Wydarzenie odbędzie się 18 maja 2023 r. w formie hybrydowej: on-line na platformie Zoom oraz stacjonarnie w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie karty zgłoszenia do dnia 04.05.2023 r. Kartę zgłoszenia wraz ze streszczeniem wystąpienia należy przesyłać na adres e-mail: architektura@ppuz.edu.pl

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj

PATRONAT HONOROWY:

p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej

Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. inż. arch. Hubert Mełges, prof. PPUZ

dr inż. arch. Małgorzata Mełges

dr inż. arch. Agata Bentkowska

mgr inż. arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

Konferencja skierowana jest do szerokiego gremium społecznego o różnych profesjach mających wpływ na uniwersalne kształtowanie przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej. Tematyka konferencji ukierunkowana jest na zagadnienia jakości życia bez ograniczeń i barier, takich jak: środowisko mieszkaniowe, miejsca pracy, edukacja, opieka zdrowotna, kultura, rekreacja, kontakt z przyrodą i sport. Celem konferencji jest zaproponowanie interdyscyplinarnych rozwiązań integracyjnych dla wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku i możliwości poruszania się.

PANELE TEMATYCZNE KONFERENCJI

Diagnozy dostępności i bezpieczeństwa dowolnie wybranych istniejących przestrzeni publicznych oraz obiektów zamieszkania i przeznaczenia publicznego z uwzględnieniem indywidualnych i zbiorowych potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych.

 • Współczesna rzeczywistość mieszkańców różnych regionów Polski w kontekście dostępności architektonicznej i przestrzennej określa stopień i sposób ich partycypacji w życiu społecznym i kulturowym.

Zasady projektowania uniwersalnego przestrzeni architektury i rewitalizacji (Universal design).

 • Identyczne zastosowanie (Equitable use)
 • Elastyczność użycia (Flexibility In use)
 • Prosta i intuicyjna obsługa (Simple and intuitive)
 • Czytelna informacja (Perceptible information)
 • Tolerancja na błędy (Tolerance for terror)
 • Minimalizacja wysiłku fizycznego (Low physical effort)
 • Parametry i wielkość przestrzeni umożliwiające dostęp i użytkowanie (Size and space for approach and use)

Wdrażanie zasad uniwersalnego projektowania w programach edukacyjnych na uczelniach wyższych oraz w edukacji społecznej.

 • Istotą projektowania uniwersalnego jest jego interdyscyplinarny charakter kształcenia i szkolenia. Procesy edukacyjne powinny uwzględniać potrzeby i partycypację wszystkich użytkowników (końcowych), w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami i innych ze szczególnymi potrzebami.

Cele, którym powinno służyć projektowanie bez barier.

 • Oprócz wymienionych celów projektowania uniwersalnego, należy zwrócić uwagę na indywidualne odczucia użytkowników i zachowanie szacunku dla ludzi, niezależnie od ich sprawności fizycznej i mentalnej. Warunkiem realizacji indywidualnych potrzeb społecznych powinno być umożliwienie ich realizacji poprzez likwidację wszelkich barier dla wszystkich.

Działania rewitalizacyjne – analiza istniejących i projektowanych rozwiązań.

 • Spojrzenie całościowe na przestrzenny obszar objęty rewitalizacją (analiza tkanki mieszkaniowej, usługowej, komunikacji, rekreacji itp.).
 • Analiza architektoniczna – identyfikacja istniejących barier architektonicznych (dostępność wewnętrzna i zewnętrzna), danego obiektu, grupy obiektów o konkretnym przeznaczeniu i konkretnej przestrzeni publicznej.
 • Analiza rozwiązań infrastrukturalnych – definicja przestrzeni publicznej w kontekście programowym i użytkowym uwzględniająca różnorodne potrzeby jej użytkowników, dająca możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się w obrębie ciągów komunikacyjnych (pieszych i pieszo-jezdnych), budynków i w ich otoczeniu.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr inż. arch. Agata Bentkowska

mgr inż. arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

mgr inż. arch. Agnieszka Fudali

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

mgr Monika Jakobiszyn

BIURO KONFERENCJI:

Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw

Podhalańska Państwowa Uczelnia

Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

tel. 795-434-531

e-mail: architektura@ppuz.edu.pl

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 •  Każdy uczestnik konferencji, wygłaszający referat, otrzyma certyfikat uczestnictwa
 •  Udział w konferencji jest bezpłatny
 •  Forma prezentacji: referat (prezentacja multimedialna)
 •  Czas wystąpienia 10-15 minut
 •  Pytania prosimy kierować na adres: e-mail: architektura@ppuz.edu.pl
 •  Miejsce obrad: online na platformie Zoom (każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail link do spotkania, na którym odbędzie się konferencja) oraz w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (ul. Kokoszków 71, Nowy Targ)
 •  Zgłoszenia: na podstawie karty zgłoszenia do dnia 04.05.2023  r.
 •  Komunikat – pobierz

 

Udostępnij wpis:

4 kwietnia 2023