Konferencja online „Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora-2022”

Konferencja

Serdecznie zapraszamy na konferencję online „Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora-2022” organizowaną przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, która odbędzie się 13 września o godzinie 11:00.

Podczas konferencji zostaną poruszone między innymi następujące zagadnienia:

 • branża GWŚiR w „efektywnych” systemach kwalifikacji w Polsce i na świecie,
 • rola Sektorowych Ram Kwalifikacji i przykłady ich wykorzystania w innych sektorach,
 • możliwości wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w przedsiębiorstwach sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
 • dobre praktyki w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
 • nowe kompetencje w sektorze, ich rozwój w przedsiębiorstwach wod-kan
  i przygotowanie do nich w szkołach i na uczelniach kształcących na rzecz sektora.

 

W wydarzeniu wezmą udział eksperci, m.in.:

 • Anna Czechowska, Ekspert ds. badań i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Fundacja Rozwoju Kompetencji Społecznych  (w organizacji),
 • Anna Pomorska, Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie,
 • Mateusz Przywara, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Klara Ramm, Animator RGWŚiR, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”,
 • Paulina Siwek, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu,
 • Ryszard Sobieralski, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie,
 • Krzysztof Witkowski, “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

 

Udział w konferencji jest możliwy po zarejestrowaniu się na spotkanie za pośrednictwem poniższego linku:

https://ios.clickmeeting.com/wyzwania-i-kierunki-rozwoju-gospodarki-wodno-sciekowej-a-potrzeby-kompetencyjne-pracownikow-sektora/register?_gl=1*k11rkc*_ga*NDM2NTQyOTYyLjE2MzI5ODc0NTg.*_ga_K7H94QHX99*MTY2MTc5MDU4My4xMDEuMS4xNjYxNzkyODUyLjE3LjAuMA..&_ga=2.70807700.585649367.1661790585-436542962.1632987458

gospodarka_wodno_sciekowa""

Udostępnij wpis:

12 września 2022