WYŻSZE KOMPETENCJE – LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ!

WYŻSZE KOMPETENCJE – LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ!

IMG 7342

WYŻSZE KOMPETENCJE – LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ STUDENTÓW ARCHITEKTURY WNĘTRZ to NOWY PROJEKT WSEiZ, na prowadzenie którego Uczelnia pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do studentów kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ, a realizowany będzie do końca września 2015 roku!

Projekt zakłada:

 • realizację dodatkowych zajęć z zakresu kompetencji interpersonalnych i przedsiębiorczości, kompetencji analitycznych

  w środowisku nowoczesnych technologii,
 • wyjazdy poglądowe do przedsiębiorstw,
 • organizację staży dla studentów, którzy otrzymali najwyższą średnia ocen w roku akademickim 2013/2014.

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia m.in. z:

 • Efektywnych strategii komunikacyjnych,
 • Kompetencji prezentacyjnych architekta,
 • Kreatywności i przedsiębiorczości w pracy architekta,
 • Zarządzania stresem,
 • Treningu autoprezentacji,
 • Wizualizacji i animacji w programie 3dsMax Design.

Przykładowy obraz

Udostępnij wpis:

19 września 2014