WYŻSZA WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW WSEIZ

WYŻSZA WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW WSEIZ

IMG 7342

Rektor WSEiZ doc. dr Monika Madej w porozumieniu z Samorządem Studenckim znacznie zwiększyła w stosunku do ubiegłych semestrów wysokość pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Ustalono następującą wysokość stypendiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014:

  • stypendium socjalne: 580,00 zł miesięcznie
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: 870,00 miesięcznie
  • stypendium socjalne dla studentów o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 500,00 zł miesięcznie
  • stypendium socjalne dla studentów o lekkim stopniu niepełnosprawności: 250,00 zł miesięcznie
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów: 345,00 zł miesięcznie
  • maksymalna wysokość zapomogi: 900 zł

Zarządzenie Nr 24/2013 Rektora Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia 28.10.2013 r.

Udostępnij wpis:

14 listopada 2013