WYŻSZA KWOTA STYPENDIÓW DLA NASZYCH STUDENTÓW

WYŻSZA KWOTA STYPENDIÓW DLA NASZYCH STUDENTÓW

IMG 7342

Rektor WSEiZ doc. dr Monika Madej w porozumieniu z Samorządem Studenckim znacznie zwiększyła w stosunku do ubiegłych semestrów wysokość pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w semestrze zimowym 2016/2017.

Ustalono następującą wysokość stypendiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017:

  • stypendium socjalne: 750,00 zł miesięcznie
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: 1125,00 zł miesięcznie
  • stypendium socjalne dla studentów o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: 640,00 zł miesięcznie
  • stypendium socjalne dla studentów o lekkim stopniu niepełnosprawności: 320,00 zł miesięcznie
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów: 350,00 zł miesięcznie
  • maksymalna wysokość zapomogi: 900 zł

Maksymalny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie studenta, uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego wynosi w tym semestrze 1051,70 zł

Udostępnij wpis:

2 stycznia 2017