WYSTAWA PRAC STUDENTÓW WSEIZ W MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI

WYSTAWA PRAC STUDENTÓW WSEIZ W MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI

IMG 7342

W imieniu Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Pana Tomasza Jagodzińskiego oraz Rektor WSEiZ Pani doc dr Moniki Madej serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy
MUSEUM ON THE MOVE – OLYMPIC ARCHITECTURE Mobilne Muzeum Igrzysk Olimpijskich, który odbędzie się 24 października 2016 r., o godzinie 17.00
w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4(Centrum Olimpijskie, Galeria Północna – parter).

Perezetowane na wystawie prace powstały pod opieką dr. inż. arch. Marcina Zabłockiego na zajęciach z przedmiotu Olimpic Architecture. Autoram prac są studenci VIII semestru kierunku Architektura w WSEiZ.

 

OLYMPIC ARCHITECTURE – Museum on the move

Temat projektu Mobilne Muzeum Igrzysk Olimpijskich powstał na podstawie dokumentu wydanego przez
Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Agenda 2020 (20+20 Recommendations), jako wynik połączenia rekomendacji
dotyczących sportu, kultury i zrównoważonego rozwoju.

Temat miał za zadanie ideowe przedstawienie tymczasowego Muzeum. Obiektu, który może być przenoszony
w różne miejscana świecie. Zaproponowano rozwiązania konstrukcyjne współcześnie nam znane aż po bardzo
przyszłościowe.

Wytyczne projektowe, wspólne dla wszystkich zakładały przewidzieć miejsce wystaw wielkości 30×60 metrów,
część ogólną i zaplecza. Cały budynek w założeniu miał być demontowany do elementów wielkości możliwej
do przetransportowania w kontenerach.

 

OLYMPIC ARCHITECTURE w Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 1. W 2015 roku Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania wprowadziła na Wydziale Architektury nowy przedmiot OLYMPIC
  ARCHITECTURE.
 2. OLYMPIC ARCHITECTURE jest pierwszym w Europie programem poruszający problematykę architektury sportowej,

  w szczególności architektury olimpijskiej.
 3. OLYMPIC ARCHITECTURE zakresem obejmuje historię budowli po zagadnienia związane, z architekturą

  współczesnych obiektów sportowych powstałych na potrzeby Igrzysk Olimpijskich.
 4. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń projektowych.
 5. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w języku angielskim.
 6. Autorami i prowadzącymi są:

  prof. zwyczajny dr inż. arch. Wojciech Zabłocki,
  prof. zwyczajny dr inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska,
  dr inż. arch. Marcin Zabłocki.

 

Udostępnij wpis:

19 października 2016