WYSTAWA STUDENTÓW ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WSEIZ PT. „ARCHITEKTURA W MALARSTWIE”

WYSTAWA STUDENTÓW ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WSEIZ PT. „ARCHITEKTURA W MALARSTWIE”

wystawa arch w malarstwie 035
Galeria Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa i rysunku studentów pierwszego roku studiów II stopnia Architektury i Urbanistyki pod kierunkiem mgr. inż. arch. Andrzeja Pańkowskiego i dr. sztuki Piotra Pańkowskiego pt. „ARCHITEKTURA W MALARSTWIE”.

Wernisaż wystawy odbył się 20.11.2012 r. w Atrium WSEiZ przy ul. Rejtana 16. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 11.12.2012 r.

”Architektura w Malarstwie” to wystawa prezentująca prace studentów pierwszego roku studiów II stopnia Architektury i Urbanistyki. Po trzyletniej przerwie w rysunku wracają oni do kredek i farb aby jeszcze przez dwa semestry zmagać się, już bardziej swobodnie niż było to na początku studiów, z trudną materią malarskich, graficznych i estetycznych problemów.
W programie dominują dwa tematy z pogranicza architektury. Pierwszy to malarska wizja „Dachów”. Obrazy, od realistycznych ujęć fragmentów miast widzianych z lotu ptaka, do uproszczonych, niekiedy wręcz abstrakcyjnych kompozycji syntetyzujących rytmy ścian, kominów, okien, anten itp.

Drugi temat to „Wnętrze kościoła rozświetlonego przez wpadające słońce”. Próba narysowania tej skomplikowanej architektonicznej przestrzeni i wydobycia przy pomocy barw wszystkich jej walorów estetycznych, kontrastów tworzonych przez mrok i światło, chłodnych cieni, snopów promieni, poblasków i całego bogactwa zaskakujących efektów wizualnych, które towarzyszą takim widokom.

Kolejnym ważnym elementem programu tego etapu studiów jest „Porfolio” (pokazujemy na wystawie kilka przykładowych egzemplarzy). Każdy student dokonuje wyboru, selekcji i graficznego opracowania swoich prac. Chodzi tu przede wszystkim o prace z dorobku – projektowania architektonicznego, ale również wszystkie szeroko rozumiane dokonania plastyczne – rysunek, malarstwo, fotografia i inne.

Praca ta poza swoją funkcją użytkową pełni rolę ćwiczenia graficznego, zmusza autora do przemyślanego uporządkowania swojego archiwum zarówno pod względem merytorycznym jak i wizualnym.

Udostępnij wpis:

27 maja 2013