WYSTAWA STRUKTURY - KILKA ĆWICZEŃ PLASTYCZNYCH

WYSTAWA STRUKTURY - KILKA ĆWICZEŃ PLASTYCZNYCH

IMG 7342

Zapraszamy do Galerii WSEiZ (Rejtana 16) do obejrzenia niezwykle ciekawej wystawy „Struktury – kilka ćwiczeń praktycznych”. Wystawa czynna do 4 grudnia.

„Prezentowane prace zostały wykonane na zajęciach z Podstaw Projektowania i Form Strukturalnych w latach 2012 – 2017.

Inspiracją były ćwiczenia zaczerpnięte z doświadczenia Bauhausu i Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn Wojciecha Jastrzębowskiego i Romana Owidzkiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a tworzywem – papier, najdostępniejszy i podatny na kształtowanie materiał do nauki o naturze konstrukcji, która służy w równym stopniu technice co sztuce.

Celem ćwiczeń było poznanie fizycznych i wizualnych właściwości, oraz dyscyplina kształtowania i podporządkowania sobie tworzywa.

Podstawowe operacje to: składanie, zginanie, promieniste formowanie różnych wypukłości, wzmacnianie, usztywnianie przez składanie, plastyczne cięcia, załamanie lub rolowanie.

Metodą działania – samodzielne odkrywanie i doświadczanie artystycznych możliwości projektowania.

TREŚĆ ĆWICZEŃ

1. W oparciu o siatki geometryczne, stosując metody tworzenia reliefu: załamanie, przecinanie, odginanie, wypracować rytm elementów związanych z jedną płaszczyzną.

2. Z wybranego modułu geometrycznego zbudować strukturę przestrzenną, w taki sposób, by forma mogła się rozrastać w różnych kierunkach. Moduły mają być sklejone według ściśle ustalonej reguły.

3. Na podstawie wybranego kształtu detalu naturalnego zbudować formę przestrzenną, składającą się z modułów. Można użyć tylko jednego modułu, charakterystycznego dla wybranej struktury, z dopuszczeniem zróżnicowania jego wielkości.

Do każdego ćwiczenia należy wykonać dokumentację fotograficzną – za pomocą światła wydobyć przestrzenny charakter modeli”. 

mgr sztuki Barbara Wołosz

 

  

Udostępnij wpis:

24 listopada 2017