Wystawa „Element szczególny w otoczeniu – interakcje”

Wystawa

O wystawie

O wystawie

W dniu 7 maja 2024 r., w Atrium przy ul. Rejtana 16, odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Element szczególny w otoczeniu – interakcje”.

Na wystawie zaprezentowane zostały wyselekcjonowane fotogramy, które powstały w czasie pleneru artystycznego na terenie Skansenu Kolejowego w Chabówce. Plener ten był integralną częścią konferencji naukowo-artystycznej zatytułowanej „Element szczególny w otoczeniu – interakcje”, która miała miejsce w dniach 20-23 września 2023 w Zakopanym – Kościelisku.

Wystawę otworzyli kuratorzy prof. dr hab. Przemysław Krajewski, dr hab. Anna Plewka wraz z rektorem dr. Januszem Mrowcem, prof. WSEiZ i prodziekanem Wydziału Architektury dr. inż. Bogdanem Gorczycą, prof. WSEiZ. W wernisażu wzięli udział dziekan Wydziału Architektury dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska oraz prorektor dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ oraz autorzy prezentowanych fotografii. Było nam bardzo miło gościć przedstawicielki Stacji Muzeum, panią Dominikę Leszczyńską wraz z panią Ewą Malitką z Działu Wystaw i Ekspozycji Czasowych.

Autorami fotografii prezentowanych na wystawie są: dr Agnieszka Marczewska, prof. WSEiZ, inż. Alicja Śniadach, dr hab. Anna Plewka, mgr Barbara Jaworska-Księżak, dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ, dr sztuk plastycznych Dorota Zych-Charaziak, prof. WSEiZ, dr inż. arch. Elżbieta Błeszyńska, mgr inż. Jakub Botwina, dr hab. inż. Jan Łukaszkiewicz, dr inż. Jerzy Wojtatowicz, prof. WSEiZ, dr Jolanta Kapecka, dr sztuki Julia Karłowska, dr inż. Lidia Ozimkowska, prof. WSEiZ, prof. dr hab. Lucjan Kasprzak, dr hab. Maciej Konopka, Maksymilian Markowski, dr sztuk plastycznych Maria Komorowska, prof. WSEiZ, Sławomir Markowski, prof. dr hab. Przemysław Krajewski, mgr sztuki Urszula Wodnicka-Kasprzak, dr sztuki Zuzanna Krasuska.

 

Zdjęcia: Anna Plewka, Marcin Bielski oraz Dział Marketingu WSEiZ

 

Udostępnij wpis:

9 maja 2024