WYRÓŻNIENIE HONOROWE DLA ABSOLWENTA WSEiZ W KONKURSIE „DYPLOM Z PROGRAMEM ARCHICAD”

WYRÓŻNIENIE HONOROWE DLA ABSOLWENTA WSEiZ W KONKURSIE „DYPLOM Z PROGRAMEM ARCHICAD”

IMG 7342

Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że mgr inż. arch. Volodymyr Melymuka, absolwent Architektury WSEiZ, otrzymał wyróżnienie honorowe w ogólnopolskim konkursie „Dyplom z programem ARCHICAD” za pracę dyplomową „Centrum kultury wraz z muzeum w środowisku miejskim w Warszawie”. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac dyplom naszego absolwenta jest jedynym z uczelni niepublicznej.

Jury przyznało wyróżnienie „za ciekawe oraz sprawne użycie narzędzi do modelowania skomplikowanej elewacji budynku”. Praca magisterska pana Volodymyra powstawała pod kierunkiem doc. dr. inż. arch. Artura Buławy-Gabryszewskiego i została obroniona w 2017 r. To nie jedyna nagroda, którą otrzymał nasz absolwent – jego praca inżynierska została doceniona we Francji oraz wystawiona ubiegłorocznej wystawie „Plany na przyszłość”.

„(…) Celem Konkursu jest promocja młodych zdolnych architektów, wykorzystujących możliwości oprogramowania BIM, a także zachęcenie studentów do stosowania najnowszych zdobyczy technologii informatycznych. Na Konkurs można nadsyłać prace dyplomowe w zakresie architektury, urbanistyki, architektury wnętrz i architektury krajobrazu, wykonane z wykorzystaniem programu ARCHICAD firmy GRAPHISOFT” (źródło: wstęp do katalogu nagrodzonych prac).

Do konkursu zostało zgłoszonych aż 266 prac dyplomowych: 109 inżynierskich i 157 magisterskich. Prace oceniało jury w składzie: mgr inż. arch. Robert Konieczny, mgr inż. arch. Piotr Busko, mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak, mgr inż. arch. Witold Szymanik, mgr inż. arch. Rafał Ślęk. Zwycięzcom przyznano nagrody finansowe i rzeczowe o łącznej wartości 72 000 zł.

Gratulujemy!

Udostępnij wpis:

12 czerwca 2019