WYNIKI KONKURSU SARP 2020

WYNIKI KONKURSU SARP 2020

IMG 7342


Z nieukrywaną dumą informujemy, że Pan prof. WSEiZ dr inż. arch. Janusz Marchwiński razem z absolwentem oraz wykładowcą WSEiZ mgr. inż. arch. Janem Biernawskim, absolwentem WSEiZ mgr. inż. arch. Jakubem Sobczykiem oraz mgr. inż. arch. Michałem Dołbniakiem, zdobyli II miejsce w ogólnopolskim konkursie na koncepcję programowo-przestrzennej budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami: Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią we Włocławku, na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego.

Panowie brali udział w konkursie pod szyldem firmy Studio Budowlane „Unity” którego właścicielem jest p. Leszek Tischner – członek Rady Pracodawców WSEiZ.

Projekt zawiera koncepcję rewitalizacji terenów śródmiejskich objętych ochroną konserwatorską we Włocławku. Rewitalizacja dotyczy uporządkowania kwartału ulic Brzeska-Cyganka-3 Maja i Żabia z przebudową i nadbudową budynków historycznych oraz uzupełnieniem zabudowy o nowe obiekty o funkcji mieszkalnej z usługami w parterze (m.in. przedszkole). Zaprojektowano ok. 12 tys. m2 powierzchni mieszkalnej (PUM) w ramach nowej i adaptowanej zabudowy na cele społecznego budownictwa czynszowego.

Gratulujemy!

Udostępnij wpis:

5 stycznia 2021