WYKŁADOWCZYNI NASZEJ UCZELNI OBRONIŁA TYTUŁ DOKTORA

WYKŁADOWCZYNI NASZEJ UCZELNI OBRONIŁA TYTUŁ DOKTORA

IMG 7342

12 czerwca pani mgr Dorota Zych-Charaziak uzyskała stopień naukowy doktora sztuk plastycznych. Obrona odbyła się na ul. Olszewskiej 12 i była połączona z wystawą obrazów autorki pt. Pomiędzy.

Dorota Zych-Charaziak urodziła się w Piasecznie. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem oraz stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków. Wielokrotnie wystawiała swoje obrazy w Polsce i za granicą. Jej prace znajdują się także u prywatnych kolekcjonerów. Pani Zych-Charaziak wykłada w WSEiZ na Wydziale Architektury.

Autorka o swoim malarstwie: „W przestrzeni człowieka poszukuję symbolu, w którym mogłabym zawrzeć jego stan ducha: wewnętrzne rozterki, zagubienie, namiętności, ale i pasje, uchwycić jego wewnętrzny monolog. Te sceny przedstawione w chłodnej często i pustej przestrzeni sprzyjają takim dywagacjom. Są to często moje wspomnienia z podróży, które stają się pretekstem do rozmyślań o czasie, naszym osamotnieniu. Ale to osamotnienie jest w moim pojęciu koniecznością, jest ucieczką z gęstości i zgiełku w refleksyjną ciszę. (…) W malarstwie istotne jest dla mnie światło i silne kontrasty, które nadają obrazom wyraźniejszy ton” (cytat za: www.tylkosztuka.pl).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i artystycznych!

Udostępnij wpis:

13 lipca 2017