WYKŁADOWCA WSEIZ NA SPOTKANIU W BIURZE PROMOCJI NAUKI PAN W BRUKSELI

WYKŁADOWCA WSEIZ NA SPOTKANIU W BIURZE PROMOCJI NAUKI PAN W BRUKSELI

Architektura i Urbanistyka
W dniu 23.10. br. odbyło się spotkanie pt. ”Post carbon cities in Europe. Obstacles and prospects for sustainable lifestyles and green economy in Europe” zorganizowane przez Biuro Promocji Nauki PAN – PolSCA w Brukseli.Spotkanie miało na celu zaprezentowanie polskiego potencjału naukowego pod kątem wsparcia przygotowania projektów dla 7. Programu Ramowego UE.Na zaproszenia dyrektora Biura Promocji Nauki – dra Jana Krzysztofa Frąckowiaka, wziął w niej udział wykładowca WSEiZ – doc. dr inż. arch. Janusz Marchwiński.

Doc. dr inż. arch. Janusz Marchwiński przedstawił referat pt. “Towards the development od Eco-cities”. Builiding Integrated Photovoltaics”. W referacie zaprezentowano ekonomiczny aspekt rozwoju fotowoltaiki w Polsce wraz z oceną jej szans wdrożeniowych w budownictwie miejskim. Część merytoryczna wystąpienia została poprzedzona charakterystyką działalności dydaktyczno-naukowej WSEiZ.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy polskich uczelni technicznych oraz placówek naukowo-badawczych. Gościem specjalnym był dr Domenico Rossetti di Valdalbero z Europejskiej Komisji ds. Badań i Innowacyjności.

Udostępnij wpis:

27 maja 2013