Wykładowca WSEiZ członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku

Regionalna Rada Ochrony Przyrody
Wykładowca naszej Uczelni, dr hab. Dawid Marczak, prof. WSEiZ w dniu 20 października
2023 r. został powołany na członka Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku.

Regionalna Rada Ochrony Przyrody jest organem opiniodawczo – doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Białymstoku. Gremium to  rozpatruje problemy i wyraża opinie w sprawach ochrony przyrody na wniosek Regionalnego Dyrektora, Regionalnego Konserwatora Przyrody.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
  • przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
  • opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.

Profesor Dawid Marczak, z pochodzenia białostoczanin, od wielu lat aktywnie włącza się w działania na rzecz ochrony przyrody województwa podlaskiego i prowadzi badania naukowe w Puszczy Knyszyńskiej. Ponadto, jest jednym z wykładowców-praktyków uczących studentów kierunku ochrona środowiska.

Serdecznie gratulujemy!

Udostępnij wpis:

13 grudnia 2023