WYKŁAD OTWARTY WARSZAWSKIEJ SZKOŁY ZDROWIA NT. PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

WYKŁAD OTWARTY WARSZAWSKIEJ SZKOŁY ZDROWIA NT. PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

W Warszawskiej Szkole Zdrowia działającej przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania odbył się pierwszy w roku akad. 2013/14 wykład pt. „Oczekiwania konsumentów wobec produktów spożywczych ze względu na ich walory zdrowotne”, który wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Spotkanie odbyło się we wtorek, 08. października 2013 r., o godz. 17.00, w auli Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ulicy Rejtana 16.

Przed wykładem Sławomir Baczulis – rzecznik prasowy WSEiZ przeprowadził prezentację nt. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który powstał w WSEiZ. Rzecznik zaprosił słuchaczy WSZ do skorzystania z oferty wykładów w ramach UTW.

Więcej o Uniwersytecie Trzeciego Wieku w WSEiZ:

http://www.wseiz.pl/index.php/pl/uniwersytet-iii-wieku

Udostępnij wpis:

7 października 2013