WYKŁAD PRZEDSTAWICIELA MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

WYKŁAD PRZEDSTAWICIELA MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

IMG 7342

4 maja 2019 na naszej Uczelni gościł prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, przedstawiciel Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który zapoznał studentów Budownictwa z zasadami nadawania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Na spotkaniu była obecna także Dziekan Wydziału Architektury WSEiZ dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska.

Prof. Koda dokładnie przedstawił podstawy legislacyjne przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. Zapoznał studentów z podziałem rodzajowym nadawanych uprawnień oraz wnikliwie opisał wymagania rekrutacyjne.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza blisko 20 tys. inżynierów i techników budownictwa posiadających uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przynależność do Izby jest obowiązkowa i tylko osoby wpisane na listę członków PIIB mają prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy, czy inspektora nadzoru budowlanego. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej pracy zawodowej.

Udostępnij wpis:

8 maja 2019